مهندسی معکوس قطعات

  • طراحی سه بعدی

  • خدمات ساخت محصول نهایی

  • تهیه نقشه فنی

خدمات پرینت سه بعدی

  • اسکن سه بعدی

  • پرینت سه بعدی مدل ریخته گری طلا

  • طراحی قطعات و مکانیزم های مکانیکی

Previous
Next
11

سفارش مهندسی معکوس

  • مهندسی معکوس قطعات صنعتی(ماشین سازی، خودرو، ریسندگی، چاپ و سایر صنایع مرتبط)
  • طراحی و ساخت باکس قطعات صنعتی، پزشکی، الکترونیکی و سایر قطعات مرتبط
  • بازسازی قطعات کم یاب

ساخت ایده های نوآورانه صنعتی و هنری خود را نیز به متیس بسپارید